Logo weaving factory Victor

โลโก้ factory Victor เป็นโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับเสื้อผ้าและสามารถสั่งปักลายได้อีกด้วย เราจึงทำโลโก้ factory Victor ให้มีความเป็นแฟชั่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีลวดลายเส้นดูเหมือนเป็นการเย็บปักของเสื้อผ้าตกแต่งด้วยนกที่ทำให้ดูมีสีสันของโลโก้นี้ครับ

Author

growsproject@gmail.com