Logo Tecqy IT

โลโก้ Tecqy IT ออกแบบให้รับรู้ถึงสินค้าที่เกี่ยวกับ IT ทางดีไซเนอร์ของเราจึงมีแนวคิดโดยใช้ หุ่นยนต์ที่ดูแล้วรู้สึกเป็นมิตรและน่ารัก และสื่อถึงความเป็น IT มากที่สุด ส่วนฟร้อนตัวอักษรทางเราใช้ไล่สีเพื่อให้ดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

Author

growsproject@gmail.com