Logo spa Chalalai thai massage

การออกแบบของโลโก้ ชลาลัย เป็นธุรกิจ สปา คำว่า ชลาลัย มีความหมายเสมือนกับสายน้ำที่ไหล ชลาลัย สปา นั้นเป็น สปาไทยในต่างประเทศ มีการออกแบบให้ใช้พื้นหลังเป็นสีน้ำตาล ตัวอักษรใช้สีขาวดูแล้วเรียบง่าย และมีการใช้เส้นโค้ง ให้ดูเหมือนสายน้ำดูแล้วสบายตาเพื่อดึงดูดและเป็นเอกลักษณ์ของโลโก้นี้ครับ

Author

growsproject@gmail.com