Logo Smart Book

Logo Smart Book เป็นการออกแบบโลโก้ โดยจุดเด่นอยู่ที่ หนังสือ ขนาดใหญ่และการไล่สี ทำให้เป็นสัญลักษณ์ที่โดนเด่นอย่างมาก

Author

growsproject@gmail.com