Logo service skynet studio

โลโก้ของ Skynet Studio มีการออกแบบให้ดูเป็นก้อนเมฆเพื่อแสดงถึงการเป็นบริษัท Skynet ได้มากที่สุด ส่วนสีจะใช้โทนสีฟ้าให้ดูเหมือนมีก้อนเมฆอยู่บนท้องฟ้าเพื่อให้สื่อถึงความหมายโดยตรงของ Logo นี้ได้อย่างลงตัวและสวยงามที่สุด

Author

growsproject@gmail.com