Logo sell CD and DVD Gold lion media

โลโก้ Gold lion media ชื่อก็บ่งบอกแล้วว่าต้องเป็นสิงโตสีทองทางเราเลยจัดให้เป็นสไตร์ การ์ตูนผสมผสานกับดิจิตอลเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Author

growsproject@gmail.com