Logo Sean Larn Phinit

เปนบริบัทมาเกตติ้งทำการค้าแบบซื้อมา-ขายไป นำเข้า-ส่งออก จัดอีเว้นต์โปรโมท สินค้า (ส่วนใหญ่เกี่ยวกับปุ่ย และ อุปกรทางการเกษตกร) ออกแบบโดยให้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแสนล้านพินิจ

Author

growsproject@gmail.com