Logo restaurant Marinjo

ออกแบบโลโก้ Marinjo เป็นร้านอาหารประจำชาติของชาวอินโดนีเซีย  ออกแบบโดยให้มีความหลากหลาย มีสีสันฉูดฉาด สวยงาม โดยการออกแบบให้เหมือนรูปไข่ที่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะมีพละกำลัง แข็งแรงครับ

Author

growsproject@gmail.com