Logo Q up trans

การออกแบบโลโก้ q up trans เป็นการจัดวาง Q กับ + ให้อยู่ติดกัน และใช้สีม่วงกับสีเหลือง โดยมีต้นแบบจากโลโก้ของ ธ.ไทยพาณิชย์ตามที่ลูกค้าต้องการครับ

Author

growsproject@gmail.com