Logo product woman Perla

Logo woman Perla เป็นโลโก้ที่บ่งบอกว่าสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ โดยมีแนวทางที่ได้รับจากลูกค้าคือให้เข้าถึงผู้หญิง และมีความเรียบง่าย ทีมงานเลยทำฟร้อนเป็นตัวหลักโดยที่ใส่สีน้ำเงินและสีชมพูเพื่อบ่งบอกให้ดูว่าเรียบง่าย และประดับด้วยผีเสื้อนั้นเพื่อให้ดูถึงความเป็นผู้หญิงได้ชัดเจน และสวยงานดังเช่นผีเสื้อนั่นเอง

Author

growsproject@gmail.com