Logo sell wielder Pako Engineering

โบร์ชัว Pako Engineering ออกแบบให้เป็นโบร์ชัวที่ให้ลูกค้าของทางร้านแจกจ่ายได้่ง่าย และใช้สีที่เป็นสีโดดเด่นชัดเจน มีความเป็นเครื่องมือเครื่องวัด ที่ใช้งานได้มีการใช้สีที่ผสมผสานกันระหว่าง สีแดงและสีเทา

Author

growsproject@gmail.com