Logo CNC pro service

การดีไซน์โลโก้ CNC ทางลูกค้าเป็นบริษัทงานด้านโรงเหล็ก ทางดีไซเนอร์จึงออกแบบตัว Cแรก เป็นรูปฟันเฟืองเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปของทางร้านที่เป็นโรงงานเหล็ก ฟื้นหลังจะเป็นสีเทาดูแล้วจะเห็นได้ชัดว่าแข็งแรงมั่นคงน่าเชื่อถือ

Author

growsproject@gmail.com