โลโก้ Tree motorbike

ร้านขายรถจักรยานยนต์ big bike ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นม้าเป็นต้นแบบในการออกแบบต้องการสื่อความหมายหรูหรา มีระดับ แตกต่างด้วยงาน premium สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำอยู่ในระดับ high end ทีมงานมีแนวคิดเปรียบเสมือนด์แบรนด์รถสปอร์ต ชื่อดัง ลายเส้นสีทอง กับพื้นหลังสีน้ำเงินจึงเป็นที่มาในการออกแบบโลโก้แบรนด์ร้าน Tree motorbike

Author

growsproject@gmail.com