Logo Max freeze

Logo Max freeze ในการออกแบบ ให้ เป็นการออกแบบ โดยใช้ชื่อตัว M และมีชื่อ max โดยใช้สีเทากับสีน้ำเงิน ผสมการใส่สีให้ดูมีความหน้าเชื่อถือบวกกับรูปแบบโลโก้ ทำให้ออกมาดูมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น

Author

growsproject@gmail.com