Logo Guidance inter group

Logo Guidance inter group การออกแบบที่ใช้ตัวอังษร G เป็นจุดเด่นที่สุดโดยใช้สีแดงพื้นหลังสีขาว และตัวอักษรสีดำ ทำให้โลโก้ มีความลำสมัย ดูและโดดเด่น มากๆ

Author

growsproject@gmail.com