Logo Fmr Resources

บริษัท FM Resources Co., Ltd. จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริหารอาคาร (Facility Management) อาทิเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า ปรับอากาศ ประปา ป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัย อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง เนื่องจากประเภทของธุรกิจต้องการโลโก้ที่ดูแล้วต้องน่าเชื่อถือด้วยการใช้โทนสีน้ำเงินและรูปแบบฟอนต์ที่อ่านง่ายไม่ซับซ้อน

Author

growsproject@gmail.com