Logo Flamingo Coffee

จุดเด่นของการออกแบบโลโก้นี้คือนก Flamingo สื่อถึงความเป็นธรรมชาติที่สุดจึงได้ออกแบบให้เค้ากับโลโก้ของร้าน Flamingo ได้ใส่สีชมพูที่รู้สึกได้ถึงความหวาน นวลๆของธรรมชาติเช่นเดียวกันนก Flamingo

Author

growsproject@gmail.com