Logo export TJ

การออกแบบโลโก้ TJ เป็นธุรกิจจำหน่าย ขายเครื่องมือสัตวแพทย์ อาหารและยาเกี่ยวกับสัตว์ จากญี่ปุ่น ทางดีไซเนอร์เราได้ออกแบบให้มีเข้าถึงความเป็นญี่ปุ่น โดยใช้ต้นชาเขียวเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นโดยตรงมากที่สุดครับ

Author

growsproject@gmail.com