Logo electrical appliance C2 Solution

โลโก้ C2 Solution เป็นการออกแบบโลโก้ของธุรกิจวางระบบไฟฟ้า เราได้ออกแบบให้เป็นตัว C 2ตัว พอเอามารวมกันก็จะดูเหมือนตัวเลข 2 ซึ่งเหมือนกับชื่อบริษัทนี้คือ C2 และมีการใช้สีที่ฉูดฉาดและเป็นการออกแบบโดยอาจารย์ที่ดูเกี่ยวกับฮวงจุ้ยโดยลูกค้าท่านนี้ได้มีการออกแบบด้วยการดูฮวงจุ้ยด้วยทางดีไซเนอร์ของเราจึงออกแบบมาได้อย่างลงตัวและดูมีสีสันมากครับ

Author

growsproject@gmail.com