Logo design shoes pooshin

โลโก้ รองเท้า  Pooshin มีการออกแบบเป็นกนกลายไทยเน้นการเป็นแบรนของไทยโดยใช้สีเป็นสีแดงเพื่อความโดดเด่นและดูให้เข้มข้นขึ้น

Author

growsproject@gmail.com