Logo Design Facecenter

Logo Design Facecenter

โลโก้คลินิกความงาม Facecenter เป็นธุรกิจความงาม โดยเน้นไปที่การบำรุงใบหน้าของสาว ๆ แนวทางในการออกแบบต้องการสื่อสารชัดเจนในส่วนของใบหน้า ให้ดูเหมือนการดูรักษาหน้าและผิวพรรณหน้า โดยต้องการใหไ้มีรูปใบหน้าของหญิงสาว แฝงอยู่ในตัวโลโก้ด้วย พื้นหลังของใบหน้าเปรียบเหมือนดอกไม่ที่กำลังเบ่งบาน จึงเป็นมาในการออกแบบโลโก้ครั้งนี้ครับ

 

Author

growsproject@gmail.com