Logo clothes shop Baby brown

โลโก้ Baby brown เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเสื้อผ้าเด็กรูปแบบต่างๆ มีการออกแบบที่ตรงไปตรงมาและชัดเจน โดยมีการใช้รูปเสื้อผ้าเด็กและหมวกที่แขวนโชว์ไว้ และมีการใช้สีเป็นสีเดียวให้ดูเรียบง่าย น่าจดจำ

Author

growsproject@gmail.com