Logo Aries Leather

การออกแบบโลโก้ในครั้งนี้มีการออกแบบให้ดูหรูหรา สวยงามและมีความหน้าเชื่อถือโดยการที่เอาโครงสร้างของสัตว์ในตำนานที่มีเขาม้วน และได้มีการใส่สีที่เป็นน้ำตาลแดงทำให้ดูน่าเกรงขามยิ่งขึ้นบวกกับการที่ลูกค้าผลิตสินค้าเกี่ยวกับเครื่องหนังจึงออกมาเป็นแบบที่ลูกค้าต้องการพอดีครับ

Author

growsproject@gmail.com