Logo โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่

Logo โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ทาง mybrandplus ยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับงานการออกแบบ Logo โรงเรียนให้ท่าน การออกแบบนั้นให้ จุดเด่นของโลโก้ คือวงกลมและรูปเทียนเหนือวงกลมทำที่ส่องสว่างอยู่นั้นเอง

Author

growsproject@gmail.com