Logo เครื่องดื่มน้ำผลไม้ Endojuice

ออกแบบโลโก้แบรนด์ Endojuice

แบรนด์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ Endojuice ต้องการสร้างแบรนด์เพื่อขายสินค้า เครื่องดื่ม โดยต้องการเน้นไปที่น้ำส้ม ต้องการโลโก้ที่ดูหน้าสนใจ กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเป็นผู้หญิง และเด็ก ๆ ชนชั้นกลางลงไป โดยจำนำโลโก้ไปทำสติ๊กเกอร์ปิดข้างขวดด้วย

แนวทางการออกแบบ เครื่องดื่ม Endojuice

แนวทางในการออกแบบรูปแบบของโลโก้ต้องการให้ดูสดใสและสดชื่น หน้ากิน สื่อถึงส้ม ทีมงานจึงใช้ผลส้มผ่าครึ่งด้านในออกแบบใช้ รูปแบบของโลโก้ใช้ตัว Font ในการออกแบบ โดยดึงตัวอักษรมาใช้แฝงรูปแบบของส้มเข้าไป เช่น ใบส้ม ทั้งยังแฝงความเป็นนำผลไม้เข้าไปอีกด้วย

Author

growsproject@gmail.com