Logo ร้านเบเกอรี่ Échaude

โลโก้ร้านขนม Échaude

รูปแบบของธุรกิจร้านขนมที่เน้นไปที่ ขนมเค้ก เป็นสินค้าหลักของทางร้าน โดยรูปแบบของการ ออกแบบโลโก้ ธุรกิจต้องการสร้างแบรนด์ให้ต่อยอดไปถึง เมนูที่เกี่ยวกับหารในอนาคต ต้องการรูปแบบที่ดูเป็นร้านอาหาร ผสมผสานกับร้านขนมปัง แบรนด์ที่ต้องการจึงไม่เน้นไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง แต่สามารถมองออกว่าเป็นร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเค้ก

แนวทาง การออกแบบ โลโก้ร้าน Échaude

รูปแบบของออกแบบโลโก้เน้นใช้รูปแบบของตัวชื่อ โดยใช้ชื่อ Échaude  รูปแบบของตัวอักษรสร้างรูปแบบเหมือนร้านอาหารฝรั่ง ร้านอาหารนานาชาติ ให้ได้อารมณ์ความเป็นตะวันตก ใช้รูปแบบของหมวกกุ๊กทำอาหาร ใส่บนตัวอักษรดังกล่าว ด้านล้างใช้ตัวอักษร Homemade Bakery เน้นให้อ่านออกชัดเจน เพื่อสื่อถึงโลโก้ ว่ามีทั้งอาหาร และขนมเค้กครับ

Author

growsproject@gmail.com