Logo ผลิตภัณฑ์ความงาม BerBie Blink

โลโก้สำหรับคุณผู้หญิง BerBie Blink

BerBie Blink ธุรกิจโลโก้เครื่องสำอาง อาหารเสริม เพื่อสุขภาพความงามของคุณผู้หญิง ต้องการสร้างแบรนด์ใหม่เป็นของตัวเอง โดยมีรูปแบบคอนเซ็ป ใช้เป็นเจ้าหญิง เทพธิดา นางฟ้า เป็นหลัก โดยรูปแบบโลโก้ ถูกนำไปใช้ในการด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

ที่มาของการออกแบบ

รูปแบบของโลโก้ใช้นางฟ้า งดงาม เรียบง่าย มนต์เสน่ห์ เหมือนมีพลัง สร้างความงามให้กับสาว ๆ โทนสีใช้รูปแบบสี ชมพูในการออกแบบ ตัวอักษรเรียบง่ายอ่านเข้าใจง่าย มีมงกุฎ ประกอบที่ตัวอักษร รูปแบบโลโก้

 

 

Author

growsproject@gmail.com