Logo Career-D

บริษัทที่ปรึกษาการดีไซร์ของโลโก้นี้ทางลูกค้าอยากให้อักษร C และ D มีความเด่นชัด และมีลูกเล่น ทางดีไซเนอร์เราจึงมีแนวคิดว่า นำ C และ D มาผสมโดยมี รูปคนตัดให้คล้ายเป็นตัว D เพื่อให้ดูเด่นชัด และได้มีการใช้สีแดงเพื่อให้ดูชัดเจนและเด่นมากยิ่งขึ้นไป

Author

growsproject@gmail.com