Logo ขวัญข้าว

โลโก้ธุรกิจจำหน่ายข้าวสาร ขวัญข้าว

ธุรกิจโรงสี จัดจำหน่ายข้าวไทย ต้องการออกแบบโลโก้สำหรับธุรกิจ โดยเราได้แนวคิดเริ่มต้นจาก การเห็นแบรนด์ข้าวต่าง ๆ ในท้องตลอดซึ่งต่างมี รูปแบบ และลักษณ์เด่นแตกต่างกัน โดยหัวใจหลักและเป็นพระเอกในการออกแบบงานโลโก้ของเราคือ ช้างครับ

ช้างกับข้าว ข้าวกับช้าง

ทีมงานเริ่มวางแผนออกแบบด้วยการนำช้างมาขึ้นแบบ โดยความต้องการของลูกค้า ต้องการช้างที่เป็นช้างจริงๆ ไม่ต้องการช้างที่เป็นตัวการ์ตูน โดยอยากให้คนซื้อเข้าใจง่าย เพราะกลุ่มเป้าหมายของลุกค้าชื่อชนชั้นกลางลงมานั้นเอง ทีมงานจึงใช้ช้างที่เป็นไทยจริง ๆ มาขึ้นแบบ และวางรวงข้างล้อมรอบ จึงได้โลโก้ขวัญข้าวอย่างที่ได้เห็นกัน

Author

growsproject@gmail.com