Logo ตามหลักฮวงจุ้ย บริษัท SZMellow

บริษัท SZMellow ทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กันธุรกิจต่างที่ต้องการความน่าเชื่อถือทางทีมงานจึงออกแบบตามข้อมูลที่ทางอาจารย์ที่ดูเรื่องฮวงจุ้ยแล้วนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้แบบโลโก้ที่ออกมาดูทันสมัยดูเป็นสากลและยังคงความน่าเชื่อถือให้กับตัวโลโก้

Author

growsproject@gmail.com