Design Logo ขนส่งสินค้า Halee agri trade

ออกแบบโลโก้บริษัท ขนส่งสินค้าทางการเกษตร Halee agri trade

ธุรกิจ logoสินค้า ทางการเกษตร ข้าวโพด อ้อย ข้าว สำหรับผลิตอาหารสัตว์ มีรถพ่วงขนส่งสินค้าจำนวนมากต้องการออกแบบโลโก้ของบริษัท ทั้งยังบริการให้เช่นโกดัง เก็บสินสินค้า ขนาดใหญ่ รองรับผู้ที่ต้องการสถานที่เก็บของ หรือสินค้า แยกประเภท เป็นสินค้าทางการเกษตร และเครื่องมือทางการเกษตร

การออกแบบโลโก้ขนส่งสินค้า ของบริษัท Halee agri trade

รูปแบบของโลโก้ทีมงานต้องการออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ logoสินค้า รูปทรงคล้ายกับใบพืช ที่กำลังโอบล้อมรอบผลผลิต ใช้สีฟ้าและสีเขียว เป็นนัยสื่อถึงเกษตร แต่ไม่ได้เจาะจงมากจนเกิน เพราะธุรกิจของลูกค้า มีสินค้าและบริการที่หลากหลาย จึงออกแบบโลโก้ออกมาให้เป็นกลาง สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบต่อไปในอนาคต

Author

growsproject@gmail.com