โลโก้ The macallen

โลโก้ของบริษัท The macallen ได้ออกแบบโดยจุดเด่น คือโล่ที่อยู่ตรงกลางและมีเครื่องหมาย บวก แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่มีการผสมผสานเครื่องบวกกับรูปภาพได้ดีลงด้วยโทนสี ม่วง น้ำเงิน และฟ้าทำดูลงตัวอย่างยิ่ง

Author

growsproject@gmail.com