โลโก้ Ferinture QueenMary

การออกแบบโลโก้ QueenMary Ferinture เป็นธุรกิจจำหน่าย เฟอร์นิเจอมากมาย ทางลูกค้ามีความต้องการอยากได้โลโก้แบบเรียบง่ายแต่มีความทันสมัยอยู่ ดีไซเนอร์จึงออกแบบมาให้ดูมีความเรียบง่ายทันสมัยตามลูกค้าต้องการ

Author

growsproject@gmail.com