โลโก้ POOL SYSTEM PLUS CO.,LTD.

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้บริษัท POOL SYSTEM PLUS CO.,LTD. สำหรับตัวโลโก้ทีมงานออกแบบใช้โทนสีน้ำเงินฟ้าเป็นหลักเพราะบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างสระว่ายน้ำและมีบริการซ่อมแซ่มสระว่ายทั้งระบบเนื่องจากเป็นประเภทธุรกิจที่ต้องการความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากการใช้โทนสีน้ำเงินมาช่วยทำให้ดูส่งเสริมกันมากขึ้น

Author

growsproject@gmail.com