โลโก้ PDOP

โลโก้ PDOP ทางคุณลูกค้า บอกเราว่า concept ต้องการให้เกิดความรู้สึกน่าเชื่อถือ หนักแน่น คมชัด แสดงออกถึงการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ เราจึงใช้ตัวอักษรให้เด่นชัดมากๆแทนการใช้รูป ทางเรายินดีมากได้ออกแบบให้แก่ท่านลูกค้า ทางลูกค้าพอใจมาก ขอบคุณครับ

Author

growsproject@gmail.com