โลโก้ ORGANOIL CO.,LTD.

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้บริษัท ORGANOIL CO.,LTD. ซึ่งทธุรกิจำเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่าย น้ำมันสกัดเย็นจากพืช ต้องการโลโก้ที่ดูน่าเชื่อถือ มีความเป็นธรรมชาติ ทีมงานจึงออกแบบโลโก้โดยใช้ฟอนต์เป็นหลักเพื่อให้แบบโลโก้ดูแล้วเข้าใจง่ายสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

Author

growsproject@gmail.com