โลโก้ Mb organic

การออกแบบของโลโก้ Mb organic  มีการออกแบบให้ดูเรียบง่ายและสบายตา โดยมีการออกแบบใช้สีที่สื่อถึงการรักษาธรรมชาติ มีการออกแบบเป็นลักษณะเป็นรูปใบไม้โดยมีการใช้ส้อมพรวนสื่อถึงการเป็นเกษตรหรือคนที่รักต้นไม้ 

Author

growsproject@gmail.com