โลโก้ Kuang seafoood

โลโก้ Kuang seafoood จุดเด่นของร้านนี้ตือโลโก้ ที่เป็นรูปปู จึงทำให้เห็นว่าร้านนี้จำหน่ายอาหารทะเล และตัวโลโก้ นั้นโดนเด่นด้วยสีแดงทำให้ดึงดูดลูกค้านักชิมให้เข้าไปชวนชิมยิ่งนัก

Author

growsproject@gmail.com