โลโก้ Inter Power Trading

การออกแบบโลโก้ Inter Power Trading เป็นธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกต่างประเทศ โดยออกแบบให้สื่อถึงความมั่นใจโดยใช้สีส้มแดงทำเป็นรูปไฟสื่อถึงความลุกโชนมั่นคงและล้อมรอบด้วยวงเวียนแห่งการขนส่งต่างๆ

Author

growsproject@gmail.com