โลโก้ Gotchemicals

การออกแบบโลโก้ บริษัท Gotchemicals สื่อถึงความแข็งแกร่งของคนงาน และลูกจ้างเพื่อที่แสดงความต้องการที่จะต่อสู้ฝ่าฝันอุปสรรคไปให้ได้ จึงเป็นที่มาของโลโก้ นักสู้แห่งสยาม โดยการออกแบบให้เป็นรูปคนถือดาบฟาดฟันสิ่งที่กีดขวางข้างหน้าเพื่อบรรลุจุดประสงค์นั้นๆให้ได้ โดยจะมีอักษรฟร้อนเรียงโค้งตามความโค้งของดาบ เพื่อให้ดูสวยงามแต่มั่นคงครับ

Author

growsproject@gmail.com