Logo Eyebrows

Eyebrows ธุรกิจเสริมความงาม ปลูกคิ้วและการสักคิ้วสามมิติที่สาว ๆ คงรู้จักกันดี โดย Concept ในการออกแบบครั้งนี้ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสวยงามของดวงตาเป็นหลัก ซึ่งแน่นอนคิ้วและขนตาเป็นสิ่งที่ต้องเห็นได้อย่างชัดเจน ดูเป็นประกาย โดยเน้นโทนสีเดียว ออกน้ำตาล อมเหลือง สวยงามชัดเจน

 

Author

growsproject@gmail.com