โลโก้ CSC Complex Center Co.,Ltd.

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้บริษัท CSC Complex Center Co.,Ltd. ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับ ค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และตกแต่ง อาคาร บ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อ CSC Complex Center ทีมงานจึงออกแบบโดยใช้ตัวย่อในรูปแบบที่เรียบง่ายเน้นที่การดีไซน์ที่ตัว C เพื่อให้แบบดูน่าสนใจและโดดเด่น

Author

growsproject@gmail.com