โลโก้ Ann Bakery House

ออกแบบโลโก้ Ann Bakery House เป็นโลโก้ร้าน Bakery ที่เน้นดีไซน์น่ารักภาพรวมของตัวโลโก้ออกมาดูหอมหวานเห็นแล้วสัมผัสได้ถึงรสชาติที่น่าลิ่มลอง

 

Author

growsproject@gmail.com