โลโก้ 9 ENERGY CONSERVATION

อ.เทพ :
บริษัท 9 รักษ์พลังงาน รูปทรงสามเหลี่ยมใช้ได้ครับหกเหลี่ยม ทรงกลมหรือลายลูกคลื่น(ธาตุน้ำ)ใช้ได้ครับแต่ควรเลี่ยงสี่เหลียมผืนผ้าทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับและเลี่ยงสี้เขียวที่เขาต้องการด้วยครับเพราะผู้ถือหุ้นคนที่ 1.ธาตุดิน ผู้ชาย สีน้ำตาลสีอิฐ เหลือง ใช้สีแดงดีครับ เพราะธาตุไฟส่งส่งเสริมธาตุดินหรือสีธาตุของตัวเอง

Author

growsproject@gmail.com