โลโก้ โรงเรียนสอนภาษา ADVISOR

โลโก้ของ โรงเรียนสอนภาษา ADVISOR ออกแบบมาโดยเน้นถึงความเป็น International โดยมีความสวยหรู โดยใช้รูปทรงตัว A เป็นจุดเด่น แล้วใช้การโค้งของเส้นอยู่บนตัวอักษรตัว A ให้รู้สึกถึงว่ามีความอ่อนโยนต่อการสอนครับ

Author

growsproject@gmail.com