โลโก้ แบร์นเสื้อ Your T shirt

เจ้าของ แบร์นเสื้อ Your T shirt ต้องการให้รู้จัก โลโก้ แบร์นเสื้อ Your T shirt อย่างชัดเจนมากที่สุด ทางดีไซเนอร์ของเราจึงออกแบบให้มีรูปเสื้อเพื่อบ่งบอกถึงโลโก้ของแบร์นเสื้อ Your T shirt อย่างชัดเจน โดยแต่งให้มีความเด่นชัดคือการใส่สีเหลืองเพื่อที่จะดูให้เด่นชัดและจดจำโลโก้ของแบร์นนี้อย่างชัดเจน

Author

growsproject@gmail.com