โลโก้ อิสวาสุ

เป็นร้านจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ โดยการออกแบบนี้มีการสื่อถึงความเป็นพระพุทธศาสนาให้มากที่สุดโดยใช้ รูปทรงทำเหมือนดอกบัวสีทอง ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือ มีความดีเลิศ สมบูรณ์แบบ และดีพร้อมครับ

Author

growsproject@gmail.com