โลโก้ colarita

การออกแบบโลโก้ colarita เป็นโลโก้ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวโลโก้โดยร่วมสื่อถึงความสดใสด้วยสัสันแต่ก็ไม่เน้นความเป็นผู้หญิงมากเกินไปเพราะต้องการเสนอแก้ลูกค้าทั้งชายและหญิง

Author

growsproject@gmail.com