ผลงานทั้งหมด

โลโก้ อาหารเสริมสกัดจากธรรมชาติ Nature mash lab

โลโก้ อาหารเสริมสกัดจากธรรมชาติ Nature mash lab

ออกแบบโลโก้ Nature mash lab เป็นธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาติ ทีมงานเราจึงได้ใช้ต้นไม้ใหญ่เป็นจุดเด่นเพื่อที่จะทำให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดและจะสื่อถึงความสดชื่อ สบาย เหมือนเราได้ผ่อนคลาย และมีความแข็งแรง มั่นคงเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่

Author

growsproject@gmail.com