โลโก้ สปา Lanna thai spa academy

โลโก้ ลานนา ไทย สปา มีการออกแบบให้เป็นแนวทางลานนาของทางภาคเหนือนั้น จึงออกแบบให้ยังคงความเป็นลานนาไว้โดยมีความเรียบง่าย ดูไม่แน่นแออัดกันเกิน โล่งๆ  ดูแล้วสบายคล้ายเหมือนการที่เรามาทำสปา

Author

growsproject@gmail.com